Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Thứ Ba, 08/12/2020 | 10:00

Số lượt xem: 970

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được tổ chức ngày 07 tháng 12 năm 2020 như sau:

Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Phương thức chào bán: Đấu giá theo lô cổ phần
Tổng số cổ phần chào bán: 108.000 cổ phần
Số lô cổ phần chào bán: 01 lô cổ phần
Giá khởi điểm một cổ phần: 13.700 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm một lô cổ phần: 1.479.600.000 đồng
Số lượng nhà đầu tư đủ điều kiện năng lực nhà đầu tư theo thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư: 02 nhà đầu tư

Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 02 nhà đầu tư
         Trong đó: +Tổ chức: 0 nhà đầu tư                                  +Cá nhân: 02 nhà đầu tư

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 216.000 cổ phần đạt 200% số cổ phần chào bán
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:   02 phiếu
Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 216.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất:  1.479.600.100 đồng/lô cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 1.479.600.000 đồng/lô cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 1.479.600.050 đồng/lô cổ phần

Tổng số Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư
         Trong đó: +Tổ chức: 0 Nhà đầu tư                         + Cá nhân: 01 Nhà đầu tư

Tổng số lượng cổ phần bán được: 108.000 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.479.600.100 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:    Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 16/12/2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.

Cùng chuyên mục

Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 26/08/2021 | 16:10

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công khai thông tin thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam.

Thông báo đấu giá tài sản

Thứ Năm, 07/01/2021 | 09:00

Thanh lý 02 lô xe ô tô cũ đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Thứ Tư, 02/12/2020 | 09:00

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Công bố thông tin về kết quả thẩm định năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thứ Ba, 24/11/2020 | 10:00

Công bố thông tin về kết quả thẩm định năng lực Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam