Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang

Thứ Sáu, 14/10/2022 | 14:00

Số lượt xem: 637

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang được tổ chức ngày 14/10/2022 như sau:

Tên tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Phương thức: Đấu giá công khai theo hình thức đấu giá theo lô

Tổng số lượng lô cổ phần chào bán: 01 lô cổ phần (tương ứng 10.973 cổ phần)

Giá khởi điểm: 6.155.798.135 đồng/lô cổ phần

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần: 02 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 02 nhà đầu tư

Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần: 10.973 cổ phần

Tổng số Phiếu tham dự đấu giá theo lô cổ phần hợp lệ: 02 phiếu

Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 10.973 cổ phần (tương ứng 01 lô cổ phần)

Tổng số cổ phần được mua: 10.973 cổ phần (tương ứng 01 lô cổ phần)

Giá đặt mua cao nhất: 6.156.895.435 đồng/lô cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 6.155.798.135 đồng/lô cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 6.156.895.435 đồng/lô cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 6.156.895.435 đồng/lô cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 6.156.895.435 đồng/lô cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 01 nhà đầu tư

Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.973 cổ phần.

Tổng doanh thu qua phiên chào bán cạnh tranh: 6.156.895.435 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm năm mươi sáu triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi lăm đồng)

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022.

Cùng chuyên mục

Thông báo mời chào dịch vụ thẩm định giá

Thứ Năm, 31/08/2023 | 09:00

Kính gửi các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Mời chào giá Dịch vụ vitual Private

Thứ Năm, 03/08/2023 | 08:36

Thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn

Thứ Sáu, 07/07/2023 | 08:30

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin gửi tới các công ty lời chào trân trọng và hợp tác