Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo mời thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65 g/m2 thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

Chủ Nhật, 10/12/2023 | 09:20

Số lượt xem: 263

Ngày 10 tháng 12 năm 2023, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65 g/m2  thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 trên trang Mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tin khái quát về gói thầu như sau:

- Tên dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

- Tên gói thầu: Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65 g/m2

- Giá gói thầu: 140.017.400.551 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỉ, không trăm mười bảy triệu, bốn trăm nghìn, năm trăm năm mươi mốt đồng chẵn).

- Quy trình áp dụng: Luật đấu thầu.

- Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của NXBGDVN.

- Lĩnh vực: Hàng hóa.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

-Địa điểm phát hành E-HSMT và mở thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn)

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội; Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng; Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam; Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương; Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.

- Thời gian nhận E-HSDT: Từ thời điểm phát hành E-HSMT đến 09 giờ 45 phút ngày 30/12/2023.

* Thông tin chi tiết được đăng tải tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mã thông báo mời thầu: IB2300348905./.

Chi tiết xem link sau: