Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo mời thầu Gói thầu 10 - Mua sắm bổ sung giấy viết GV65 g/m² cho khu vực miền Trung, miền Nam và Cửu Long thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 của NXBGDVN

Thứ Ba, 25/06/2024 | 16:09

Số lượt xem: 88

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu 10 - Mua sắm bổ sung giấy viết GV65 g/m² cho khu vực miền Trung,
miền Nam và Cửu Long thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung
giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 của NXBGDVN

 

Ngày 25/6/2024, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 10 - Mua sắm bổ sung giấy viết GV65 g/m² cho khu vực miền Trung, miền Nam và Cửu Long thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 của NXBGDVN trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các nội dung chính như sau:

Mã thông báo mời thầu: IB2400182305

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bổ sung giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 của NXBGDVN.

Tên gói thầu: Gói thầu 10 - Mua sắm bổ sung giấy viết GV65 g/m² cho khu vực miền Trung, miền Nam và Cửu Long.

Giá gói thầu: 21.133.026.264 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỉ, một trăm ba mươi ba triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi tư đồng).

Quy trình áp dụng: Luật đấu thầu.

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của NXBGDVN.

Lĩnh vực: Hàng hóa.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

Tùy chọn mua thêm: Áp dụng.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Giao giấy tại các kho của NXBGD tại Hà Nội, NXBGD tại TP.Đà Nẵng, NXBGD tại TP.Hồ Chí Minh và kho thuê, kho một số nhà in ở TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

Hiệu lực E-HSDT: ≥ 60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Địa điểm phát hành E-HSMT và mở thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

Thời gian nhận E-HSDT: theo thông báo mời thầu đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các thông tin chi tiết có liên quan: được đăng tải tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

    Trân trọng thông báo./.

Xem Quyết định 458 kèm theo.