Tin tức » Công bố thông tin

Thông tin kết quả đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục việt nam tại CTCP Sách Dân tộc

Thứ Năm, 02/01/2020 | 10:09

Số lượt xem: 1048

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách Dân tộc được tổ chức ngày 26/12/2019 như sau:
- Tên tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sách Dân tộc
 
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 60.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 19.600 đồng/cổ phần
 
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 03 nhà đầu tư
 
Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 03 nhà đầu tư
 
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 20.000 cổ phần
- Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 03 phiếu
- Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 20.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được mua: 20.000 cổ phần
 
- Giá đấu thành công cao nhất: 19.600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 19.600 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 19.600 đồng/cổ phần
 
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 03 nhà đầu tư
- Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 03 nhà đầu tư
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 20.000 cổ phần.
- Tổng doanh thu qua phiên đấu giá: 392.000.000 đồng
 

Cùng chuyên mục

Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 26/08/2021 | 16:10

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công khai thông tin thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam.

Thông báo đấu giá tài sản

Thứ Năm, 07/01/2021 | 09:00

Thanh lý 02 lô xe ô tô cũ đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Thứ Ba, 08/12/2020 | 10:00

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Thứ Tư, 02/12/2020 | 09:00

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang