Sản phẩm » Sách mới

Từ điển giáo khoa Sinh học

Thứ Ba, 25/12/2012 | 09:40

Số lượt xem: 38778

Kế thừa và phát triển các cuốn từ điển Sinh học phổ thông bằng chữ và bằng tranh mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xuất bản hàng chục năm nay, lần này các tác giả chọn giới thiệu cân đối các mục từ thuộc các phân môn Sinh học: Hình thái - Giải phẫu; Phân loại thực vật; Sinh lí thực vật; Động vật không xương sống và Động vật có xương sống; Giải phẫu sinh lí người và động vật; Vi sinh; Tế bào - mô phôi; Di truyền; Tiến hóa; Sinh thái - môi trường.
Mỗi mục từ là một thuật ngữ cơ bản, vừa đủ và cần thiết phản ánh một khái niệm (sự vật, hiện tượng, quá trình, quan hệ trong thiên nhiên và hữu cơ). Cuốn Từ điển giáo khoa Sinh học này nhằm củng cố và nâng cao, cập nhật các thuật ngữ về các nguyên lí và quá trình sinh học, các lí thuyết và các định luật sinh học, các tác giả và các công trình, các xu hướng mới đang đẩy sinh học phát triển rất nhanh ở đầu thiên niên kỉ thứ ba này.
Cuốn sách nhằm phục vụ đối tượng chính là sinh viên đại học, sau đại học, các ngành Sư phạm, Tổng hợp Y - Dược, Nông - Lâm, Thủy hải sản ở các trường cao đẳng, đại học có liên quan đến Sinh học.
Sách cũng phục vụ các giáo viên phổ thông, các giảng viên cao đẳng và đại học đang sử dụng các cuốn giáo khoa Sinh học để giảng dạy; các nhà nghiên cứu, các nhà doanh nghiệp muốn phát triển nguồn lợi sinh vật nước nhà cần tra cứu những vấn đề có liên quan đến sinh học…
Trong trào lưu Cách mạng Khoa học và Kĩ thuật phát triển như vũ bão ngày nay, kiến thức Sinh học ngày càng đa dạng phong phú và có nhiều ứng dụng thực tiễn khiến ta phải làm quen và dần nắm vững các thuật ngữ phức tạp thuộc nhiều chuyên ngành hẹp của Khoa học về sự sống.

Phòng TVTH - TT

Cùng chuyên mục

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 7 năm 2022 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Hai, 08/08/2022 | 15:11

Danh mục sách bao gồm 100 đầu sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 6 năm 2022 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 07/07/2022 | 08:46

Danh mục sách tham khảo tháng 6 bao gồm 100 tên sách

Danh mục sách tham khảo do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 5 năm 2022

Thứ Tư, 15/06/2022 | 08:30

Danh mục sách tham khảo tháng 5 bao gồm 320 tên sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 4 năm 2022 của NXBGD Việt Nam

Thứ Sáu, 13/05/2022 | 15:09

Danh mục sách tham khảo tháng 4 bao gồm 153 tên sách, trong đó nổi bật là Bộ sách Storytime với các chủ đề như vun đắp tình cảm, phát triển trí tuệ, rèn luyện kĩ năng... dành cho các em nhỏ từ 3 – 7 tuổi.