Sản phẩm » Giới thiệu sách

Từ điển giáo khoa Sinh học

Thứ Ba, 25/12/2012 | 09:40

Số lượt xem: 39431

Kế thừa và phát triển các cuốn từ điển Sinh học phổ thông bằng chữ và bằng tranh mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xuất bản hàng chục năm nay, lần này các tác giả chọn giới thiệu cân đối các mục từ thuộc các phân môn Sinh học: Hình thái - Giải phẫu; Phân loại thực vật; Sinh lí thực vật; Động vật không xương sống và Động vật có xương sống; Giải phẫu sinh lí người và động vật; Vi sinh; Tế bào - mô phôi; Di truyền; Tiến hóa; Sinh thái - môi trường.
Mỗi mục từ là một thuật ngữ cơ bản, vừa đủ và cần thiết phản ánh một khái niệm (sự vật, hiện tượng, quá trình, quan hệ trong thiên nhiên và hữu cơ). Cuốn Từ điển giáo khoa Sinh học này nhằm củng cố và nâng cao, cập nhật các thuật ngữ về các nguyên lí và quá trình sinh học, các lí thuyết và các định luật sinh học, các tác giả và các công trình, các xu hướng mới đang đẩy sinh học phát triển rất nhanh ở đầu thiên niên kỉ thứ ba này.
Cuốn sách nhằm phục vụ đối tượng chính là sinh viên đại học, sau đại học, các ngành Sư phạm, Tổng hợp Y - Dược, Nông - Lâm, Thủy hải sản ở các trường cao đẳng, đại học có liên quan đến Sinh học.
Sách cũng phục vụ các giáo viên phổ thông, các giảng viên cao đẳng và đại học đang sử dụng các cuốn giáo khoa Sinh học để giảng dạy; các nhà nghiên cứu, các nhà doanh nghiệp muốn phát triển nguồn lợi sinh vật nước nhà cần tra cứu những vấn đề có liên quan đến sinh học…
Trong trào lưu Cách mạng Khoa học và Kĩ thuật phát triển như vũ bão ngày nay, kiến thức Sinh học ngày càng đa dạng phong phú và có nhiều ứng dụng thực tiễn khiến ta phải làm quen và dần nắm vững các thuật ngữ phức tạp thuộc nhiều chuyên ngành hẹp của Khoa học về sự sống.

Phòng TVTH - TT

Cùng chuyên mục

Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn (Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5)

Thứ Năm, 28/09/2023 | 13:32

Trong những năm qua, tại Việt Nam, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Di truyền y học

Thứ Sáu, 15/09/2023 | 08:51

Cùng với sự phát triển của xã hội, các bệnh nhiễm trùng, các bệnh tật di truyền ngày càng chiếm một tỉ lệ đáng kể trong mô hình bệnh tật và là nguy cơ gây bất thường phôi thai, tử vong sơ sinh.

Chào Tiếng Việt – Một cách tiếp cận mới trong việc dạy Tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài

Thứ Năm, 07/09/2023 | 10:13

Với khoảng gần 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ thì việc dạy tiếng Việt cho trẻ em trong các gia đình người Việt cũng luôn được đặt ra.

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Thứ Sáu, 25/08/2023 | 15:08

Nghiên cứu kinh tế là một công việc khó khăn, phức tạp đối với những người thực hiện bởi thị trường rộng lớn vốn được đo lường bởi các con số luôn biến động