Sản phẩm » Sách mới

Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

Thứ Tư, 28/02/2018 | 17:07

Cuốn sách Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực tập hợp hơn 40 bài viết của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, tập trung làm rõ tầm nhìn và...

Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới

Thứ Tư, 28/02/2018 | 08:19

Cuốn sách Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới của tác giả Bùi Thế Đức tập trung làm rõ các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện trong các Nghị quyết Trung ương và các hoạt động...

Từ điển địa danh lịch sử thế giới

Thứ Hai, 05/02/2018 | 09:24

Cuốn Từ điển địa danh lịch sử thế giới được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của các cán bộ nghiên cứu lịch sử thế giới thuộc Viện Sử học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Được biên soạn...

Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán

Thứ Hai, 05/02/2018 | 09:22

Cuốn sách tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối với công tác bồi dưỡng và phát triển phong trào...

Ký hiệu học văn học

Thứ Sáu, 02/02/2018 | 14:50

Cuốn sách Ký hiệu học văn học được biên soạn nhằm vận dụng lý thuyết ký hiệu học để phân tích, giải mã tác phẩm văn học, giúp người đọc cách thực hành lý thuyết và vận dụng nó vào thực tiễn. Sách gồm...

Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Thứ Hai, 22/01/2018 | 11:23

Cuốn sách Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn của GS.TSKH Lê Huy Bá (Chủ biên) là một trong những cuốn chuyên khảo thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản hướng tới kỉ niệm 60 năm thành...

Nông thôn và đô thị Việt Nam - Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

Thứ Hai, 22/01/2018 | 11:21

Cuốn sách Nông thôn và đô thị Việt Nam – Lịch sử, thực trạng và khuynh hướng biến đổi của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc biên soạn là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách chất lượng cao,...

Tập bản đồ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam

Thứ Hai, 22/01/2018 | 11:19

Bản đồ Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam chứa đựng thông tin địa lí của 63 tỉnh thành và thành phố trên cả nước, giúp học sinh có thể nhận biết, phân tích các hiện tượng địa lí tự nhiên, xã hội,...

Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Thứ Hai, 22/01/2018 | 11:11

Cuốn sách Địa lí du lịch - cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ - TS. Vũ ĐÌnh Hòa đồng chủ biên là một trong những cuốn sách thuộc mảng chất lượng cao, được sản...

Ngôn ngữ thơ Trung Hoa

Thứ Hai, 22/01/2018 | 09:58

Ngôn ngữ thơ Trung Hoa là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách chất lượng cao của NXB Giáo dục Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập NXB. Đây là một công trình nghiên cứu có giá trị khoa...

Từ điển hóa học Anh - Việt

Thứ Hai, 22/01/2018 | 09:51

Cuốn Từ điển Hóa học Anh - Việt (theo hệ thống danh pháp và thuật ngữ mới TCVN 5529 và TCVN 5530:2010) với khoảng 60.000 thuật ngữ (bao gồm cả chữ viết tắt) giải thích một cách chọn lọc và cô đọng...

Phương pháp tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu giảng dạy văn học

Thứ Tư, 17/01/2018 | 10:31

Phương pháp tiếp cận văn hóa trong nghiên cứu, giảng dạy văn học do PGS.TS. Trần Nho Thìn biên soạn là một trong những cuốn sách thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản hướng tới kỷ niệm 60 năm...

Từ điển Thanh niên Việt Nam

Thứ Tư, 17/01/2018 | 10:27

Đây là cuốn Từ điển Thanh niên đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam, được viết trên quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên...

Nhân học hình thể

Thứ Năm, 04/01/2018 | 14:56

Nhân học là bộ môn khoa học nghiên cứu về loài người, như vậy khoa học Nhân học có phạm vi nghiên cứu rất rộng. Hiện nay, có nhiều cách phân loại các hướng của khoa học Nhân học, trong đó cách phân...

Phương trình bậc ba với các hệ thức hình học và lượng giác trong tam giác

Thứ Ba, 02/01/2018 | 14:53

Nội dung cơ bản của cuốn sách dựa trên kết quả: Các yếu tố của tam giác (ba cạnh, ba đường cao, bán kính của ba đường tròn bàng tiếp, các hàm số lượng giác của ba góc,...) có thể được coi là ba...

Bộ sách kĩ năng tự làm chủ cảm xúc

Thứ Tư, 01/11/2017 | 10:11

Cảm xúc rất quan trọng, có giá trị và đáng được quan tâm. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển nhân cách của con người. Đây là phần giúp ta cảm thấy gần gũi với người...

Danh mục các tủ sách dùng trong TVTH từ năm học 2017 - 2018

Thứ Năm, 19/10/2017 | 10:34

Danh mục các tủ sách dùng trong TVTH từ năm học 2017 - 2018

Danh mục sách, học liệu mầm non từ năm học 2017 - 2018

Thứ Năm, 19/10/2017 | 10:24

Danh mục sách, học liệu mầm non từ năm học 2017 - 2018

Giáo án tổ chức hoạt động cho lớp nhà trẻ

Thứ Tư, 18/10/2017 | 14:13

Bộ sách Giáo án tổ chức hoạt động cho lớp nhà trẻ là tài liệu tham khảo gợi ý cho  giáo viên mầm non các nội dung mới để tổ chức hoạt động cho hấp dẫn trẻ hơn. Tài liệu này cũng giúp cho các bạn sinh...

Bộ sách Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Trung học cơ sở

Thứ Sáu, 13/10/2017 | 16:47

Học qua trải nghiệm là một phương pháp đang được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng. Bộ sách Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Trung học cơ sở được biên...