Media » Video

Bộ sách phát triển trí não cho trẻ 0 - 2 tuổi

Thứ Tư, 04/10/2017 | 08:03

Giới thiệu bộ Bộ sách phát triển trí não cho trẻ 0 - 2 tuổi trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 30/09/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà...

Bộ sách Bác sĩ Kính Coong

Thứ Hai, 07/08/2017 | 11:19

Giới thiệu bộ Bác sĩ Kính Coong trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 05/08/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội.

Bộ tranh hướng dẫn trẻ tạo hình từ giấy và đất nặn

Thứ Hai, 24/07/2017 | 09:52

Giới thiệu bộ Tranh hướng dẫn trẻ tạo hình từ giấy và đất nặn trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 22/07/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH...

Bộ sách trí thông minh ngôn ngữ

Thứ Hai, 10/07/2017 | 09:09

Giới thiệu bộ sách Trí thông minh ngôn ngữ trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 08/07/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội.

Bộ sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Thứ Hai, 12/06/2017 | 09:48

Giới thiệu Bộ sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo  trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 10/06/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội....

Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao

Thứ Hai, 08/05/2017 | 10:01

Giới thiệu Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 06/05/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội..

Từ điển bách khoa Britannica

Thứ Hai, 24/04/2017 | 16:51

Giới thiệu Từ điển bách khoa Britannica trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 22/04/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội.

Bộ sách Nhà khoa học trẻ

Thứ Hai, 27/03/2017 | 10:21

Giới thiệu Bộ sách Nhà khoa học trẻ trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 25/03/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội.

Giới thiệu bộ Từ điển song ngữ minh họa Ursbone

Thứ Hai, 27/02/2017 | 15:42

Giới thiệu bộ Từ điển song ngữ minh họa Ursbone trong chuyên mục Sách cuối tuần - chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18h phát sóng lúc 18h00 ngày 25/02/2017 trên kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội.

Từ điển Anh- Việt bằng tranh

Thứ Hai, 26/12/2016 | 10:15

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (11/06/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật (19/06/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Song ngữ Việt- Anh môn Toán học

Thứ Hai, 26/12/2016 | 10:00

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (14/05/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật (22/05/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Phát triển năng lực – tư duy ngôn ngữ

Thứ Hai, 26/12/2016 | 09:56

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (12/03/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật ( 20/03/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Bộ tranh trang trí sáng tạo

Thứ Hai, 26/12/2016 | 09:49

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (13/02/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật (21/02/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Bộ tranh hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình

Thứ Hai, 26/12/2016 | 08:41

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (9/01/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật (17/01/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

10 vạn câu hỏi vì sao

Thứ Hai, 19/12/2016 | 10:39

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (09/04/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật ( 17/04/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Bộ truyện đọc giáo dục lối sống

Thứ Sáu, 16/12/2016 | 11:23

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (17/12/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật ( 24/12/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Bộ giáo án điện tử : Khám phá môi trường xung quanh

Thứ Sáu, 16/12/2016 | 11:22

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (10/12/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật ( 18/12/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Bộ đĩa DVD tuyển chọn các bài hát và bản nhạc không lời ( Hoạt cảnh rối và đĩa minh họa thơ theo chủ đề ).

Thứ Sáu, 16/12/2016 | 11:21

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (12/11/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật ( 20/11/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Giáo dục kỹ năng ứng phó và sử dụng năng lượng

Thứ Sáu, 16/12/2016 | 11:19

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (08/10/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật ( 16/10/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...

Bộ đồ dùng rèn luyện kỹ năng

Thứ Sáu, 16/12/2016 | 11:18

Chương trình Trên đường hội nhập của Đài PT-TH Hà Nội giới thiệu bộ sách vào lúc 06h15 phút ngày Thứ 7 (10/09/2016); phát lại lúc 9h30 ngày Chủ nhật ( 18/9/2016) trên kênh Hà Nội 1 tại chuyên mục...