Sản phẩm » Sách mới

Các phương pháp dạy học hiệu quả

Thứ Bảy, 05/01/2013 | 10:51

Số lượt xem: 52185

Nhân tố quan trọng nhất tác động đến việc học của học sinh là các thầy cô giáo, trên cơ sở đó, mỗi phương pháp dạy học đã chỉ ra cho giáo viên những cách làm cụ thể để thực hiệncông tác giảng dạy hiệu quả nhất.
Các nội dung chính, hình ảnh, các ví dụ mẫu minh hoạ cho từng phương pháp được giới thiệu đầy đủ trong 13 chương:(1) Áp dụng các nghiên cứu khoa học vào quá trình giảng dạy; (2) Nhận ra sự giống nhau và khác nhau; (3) Tóm tắt và ghi ý chính; (4) Phương pháp khích lệ học tập và công nhận những cố gắng; (5) Bài tập về nhà và thực hành trên lớp; (6) Các cách thể hiện phi ngôn ngữ; (7) Học phối hợp trong tổ nhóm; (8) Lập mục tiêu và đưa ra thông tin phản hồi; (9) Tạo và kiểm định các giả thuyết; (10) Gợi ý, câu hỏi và khung thông tin cho trước; (11) Phương pháp dạy cụ thể đối với các môn học; (12) Áp dụng 9 phương pháp dạy học vào việc lên kế hoạch giảng dạy; (13) Lời bạt.
Cuốn sách cũng chỉ ra rằng người giáo viên cần quan tâm đến việc người học học như thế nào chứ không phải chỉ quan tâm đến mỗi một việc là hằng ngày cần phải dạy cái gì; họ cần có một tầm nhìn lâu dài đối với việc lựa chọn, áp dụng những phương pháp giảng dạy thích hợp và từng bước thực hiện tầm nhìn lâu dài đó để nâng cao chất lượng giáo dục.

Phòng TVTH - TT

Cùng chuyên mục

Danh mục sách tham khảo do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 9- 2021

Thứ Sáu, 08/10/2021 | 10:30

Danh mục sách tham khảo tháng 9 bao gồm 45 tên sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 8 - 2021 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 09/09/2021 | 16:51

NXBGDVN - Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục sách tham khảo tháng 8 - 2021 do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 7 năm 2021 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Bảy, 14/08/2021 | 09:29

Danh mục sách tham khảo tháng 7 bao gồm 175 tên sách

Bộ sách bài tập thực hành theo CTGDPT 2018

Thứ Sáu, 30/07/2021 | 09:00

Năm học 2021-2022, các em học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sẽ tiếp tục được học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.