Tin tức » Công bố thông tin

Điều chỉnh chỉ tiêu thông số kiểm định kỹ thuật giấy in

Thứ Tư, 08/11/2023 | 15:22

Số lượt xem: 358

Ngày 02/11/2023, NXBGD Việt Nam đã có công văn số 2080/NXBGDVN về việc "Khảo sát và mời chào giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật  in sách giáo dục". NXBGD Việt Nam xin điều chỉnh chỉ tiêu thông số kiểm định kỹ thuật giấy in theo văn bản dưới đây.