Sản phẩm » Sách mới

Giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam qua hoạt động ngoài giờ lên lớp (Tài liệu hướng dẫn giáo viên Tiểu học)

Thứ Ba, 23/10/2012 | 14:32

Số lượt xem: 29590

Nhằm định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ trên, với sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu về bảo vệ môi trường biển đảo cho giáo viên và học sinh cấp Tiểu học các tỉnh, thành phố ven biển. Bộ tài liệu này gồm 2 quyển:
- Quyển 1: Biển, đảo với cuộc sống của chúng ta (Tài liệu tham khảo cho học sinh Tiểu học)
- Quyển 2: Giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo Việt Nam qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Tài liệu hướng dẫn giáo viên Tiểu học)
Tài liệu “Giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam qua hoạt động ngoài giờ lên lớp” gồm hai phần:
Phần một: Những vấn đề chung
Phần này cung cấp cho giáo viên một số kiến thức về biển, đảo Việt Nam và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển, đảo; đồng thời trang bị cho giáo viên những phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo Việt Nam.
Phần hai: Gợi ý một số mô đun tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Phần này giới thiệu 24 mô đun tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo với 6 loại hình được tổ chức ở trong và ngoài nhà trường.

Tài liệu được biên soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục, giúp người học tham gia các hoạt động tích cực, chủ động và sáng tạo. Ngoài ra, các mô đun đều chú trọng tới việc liên hệ thực tế môi trường biển, đảo ở địa phương và những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường biển, đảo địa phương.

Phòng TVTH - TT

Cùng chuyên mục

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 7 năm 2022 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Hai, 08/08/2022 | 15:11

Danh mục sách bao gồm 100 đầu sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 6 năm 2022 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 07/07/2022 | 08:46

Danh mục sách tham khảo tháng 6 bao gồm 100 tên sách

Danh mục sách tham khảo do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 5 năm 2022

Thứ Tư, 15/06/2022 | 08:30

Danh mục sách tham khảo tháng 5 bao gồm 320 tên sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 4 năm 2022 của NXBGD Việt Nam

Thứ Sáu, 13/05/2022 | 15:09

Danh mục sách tham khảo tháng 4 bao gồm 153 tên sách, trong đó nổi bật là Bộ sách Storytime với các chủ đề như vun đắp tình cảm, phát triển trí tuệ, rèn luyện kĩ năng... dành cho các em nhỏ từ 3 – 7 tuổi.