Tin tức » Công bố thông tin

GIẤY MỜI THAM DỰ: Hội nghị tiền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ in SGD của NXBGDVN

Thứ Năm, 29/12/2022 | 13:00

Số lượt xem: 735

Link tham dự: https://zoom.us/j/95476829297?pwd=a2dpMjVab1BnV2x1Zm1OQXNSaFRGQT09 

ID: 954 7682 9297
Mật khẩu: 501881
Chi tiết liên hệ: Đặng Văn Hùng- Ban CNTT-NXBGDVN - 0979865969