Tin tức » Công bố thông tin

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:07

Số lượt xem: 201

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 237/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho TP. Hồ Chí Minh thuộc Dự toán mua sắm: Các gói thầu mua sắm dịch vụ in SGD tái bản bổ sung và SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY