Sản phẩm » Sách mới

Tập Bản đồ Địa lý Trung học cơ sở

Thứ Năm, 26/08/2010 | 13:50

Số lượt xem: 2415

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn và xuất bản “Tập bản đồ Địa lý Trung học cơ sở” nhằm:

- Lựa chọn, hệ thống hoá dựa trên danh mục bản đồ trong Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành, đồng thời bổ sung thêm những bản đồ đã được sử dụng thường xuyên trong nhà truờng trong những năm qua.

- Kế thừa, bổ sung và cập nhật kiến thức, thông tin để phù hợp với chương trình và sách giáo khoa mới, phù hợp với sự phát triển của khoa học – công nghệ, kinh tế - xã hội trên thế giới và ở Việt Nam.

Dựa trên cơ sở chương trình và sách giáo khoa môn Địa lý trong nhà trường, cấu trúc“Tập bản đồ Địa lý Trung học cơ sở” được bố cục, sắp xếp theo trình tự:

Phần một: Địa lý thế giới và các châu lục (từ trang 5 đến trang 53).

Bắt đầu từ Hệ Mặt trời, Bản đồ, các bản đồ thế giới, Bản đồ hành chính thế giới, Bản đồ các châu lục (gồm Bản đồ địa lý tự nhiên, Bản đồ hành chính, Bản đồ mật độ dân số và các đô thị lớn, Bản đồ kinh tế), Bản đồ khu vực.
Phần hai: Địa lý Việt Nam (từ trang 54 đến trang 78)
Bắt đầu từ Bản đồ hành chính, các bản đồ tự nhiên, Bản đồ dân cư đến Bản đồ kinh tế.
“Tập bản đồ Địa lý Trung học cơ sở” sẽ giúp các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên vừa nắm được kiến thức theo hệ thống khoa học Địa lý, vừa giúp việc khai thác bản đồ trong giảng dạy và học tập được thuận lợi và hiệu quả.

Sách có bán tại:

Công ty CP Bản đồ - TAGD (NXBGDVN) – 45 Hàng Chuối, Hà Nội

và các Công ty Sách – TBTH trên toàn quốc.

Phòng TTTT - NXBGDVN

Cùng chuyên mục

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 7 năm 2022 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Hai, 08/08/2022 | 15:11

Danh mục sách bao gồm 100 đầu sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 6 năm 2022 của NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ Năm, 07/07/2022 | 08:46

Danh mục sách tham khảo tháng 6 bao gồm 100 tên sách

Danh mục sách tham khảo do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành tháng 5 năm 2022

Thứ Tư, 15/06/2022 | 08:30

Danh mục sách tham khảo tháng 5 bao gồm 320 tên sách

Danh mục sách tham khảo phát hành tháng 4 năm 2022 của NXBGD Việt Nam

Thứ Sáu, 13/05/2022 | 15:09

Danh mục sách tham khảo tháng 4 bao gồm 153 tên sách, trong đó nổi bật là Bộ sách Storytime với các chủ đề như vun đắp tình cảm, phát triển trí tuệ, rèn luyện kĩ năng... dành cho các em nhỏ từ 3 – 7 tuổi.