Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Hai, 04/04/2022 | 16:00

Số lượt xem: 196

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả cuộc chào bán cạnh tranh bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai được tổ chức ngày 04/04/2022 như sau:

-    Tên tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai
-    Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
-    Phương thức: Chào bán cạnh tranh
-    Tổng số lượng cổ phần chào bán: 7.216.576 cổ phần
-    Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần
-    Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 02 nhà đầu tư
Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 02 nhà đầu tư
-    Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 7.216.576 cổ phần
-    Tổng số Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: 02 phiếu
-    Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 7.216.576 cổ phần
-    Tổng số cổ phần được mua: 7.216.576 cổ phần
-    Giá đấu thành công cao nhất: 11.500 đồng/cổ phần
-    Giá đấu thành công thấp nhất: 11.500 đồng/cổ phần
-    Giá đấu thành công bình quân: 11.500 đồng/cổ phần
-    Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư
-    Trong đó: Tổ chức trong nước: 0 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 02 nhà đầu tư
-    Tổng số lượng cổ phần bán được: 7.216.576 cổ phần.
-    Tổng doanh thu qua phiên chào bán cạnh tranh: 82.990.624.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi hai tỷ chín trăm chín mươi triệu sáu trăm hai mươi tư nghìn đồng)
-    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022.
 

Cùng chuyên mục

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Ba, 29/03/2022 | 16:00

Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Ba, 15/03/2022 | 09:00

Chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thông báo Không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thừa Thiên Huế do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Thứ Tư, 29/12/2021 | 16:30

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thừa Thiên Huế do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu.

Thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Sáu, 17/12/2021 | 16:20

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần