Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Ba, 29/03/2022 | 16:00

Số lượt xem: 182

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai từ 08h30’00” ngày 15/03/2022 đến 16h00’00” ngày 28/03/2022 như sau:
-    Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 7.216.576 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
-    Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 02 nhà đầu tư. 
Trong đó:
    Tổ chức: 0 (không) nhà đầu tư
    Cá nhân: 2 (hai) nhà đầu tư
-    Số lượng cổ phần đăng ký mua: 7.216.576 cổ phần (Bẩy triệu hai trăm mười sáu nghìn năm trăm bẩy sáu cổ phần).

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-CKCT07 ngày 14/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thì phiên chào bán cạnh tranh cổ phần này sẽ được tiến hành do có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ tổ chức phiên bán chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai vào ngày 04/04/2022.

Tệp đính kèm: CV số 30A

Cùng chuyên mục

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Hai, 04/04/2022 | 16:00

Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Ba, 15/03/2022 | 09:00

Chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thông báo Không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thừa Thiên Huế do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Thứ Tư, 29/12/2021 | 16:30

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thừa Thiên Huế do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu.

Thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Thứ Sáu, 17/12/2021 | 16:20

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần