Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo Kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang

Thứ Năm, 06/10/2022 | 17:00

Số lượt xem: 322

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang từ 08h30’00” ngày 21/09/2022 đến 16h00’00” ngày 06/10/2022 như sau:

–           Số lượng lô cổ phần chào bán: 1 lô cổ phần (tương ứng 10.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,43% vốn điều lệ).

–           Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần: 02 nhà đầu tư.

Trong đó:

  • Tổ chức: 0 (không) nhà đầu tư
  • Cá nhân: 2 (hai) nhà đầu tư

–           Số lượng lô cổ phần đăng ký mua: 1 lô cổ phần (tương ứng 10.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,43% vốn điều lệ).

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế đấu giá cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-CKCT07 ngày 21/09/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thì phiên đấu giá theo lô cổ phần này sẽ được tiến hành do có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham dự đấu giá. Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo sẽ tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang vào ngày 14/10/2022.

Cùng chuyên mục

Thông báo khảo sát giá dịch vụ in ấn

Thứ Ba, 15/11/2022 | 08:12

Để chuẩn bị việc in - phát hành các loại xuất bản phẩm phục vụ năm học 2023-2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tổ chức việc tìm hiểu, khảo sát năng lực in, giá cả thị trường.

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang

Thứ Sáu, 14/10/2022 | 14:00

Kết quả đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Tiền Giang

Thông báo Không tổ chức phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thừa Thiên Huế do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu.

Thứ Năm, 06/10/2022 | 17:00

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thừa Thiên Huế do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu