Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục

Thứ Sáu, 22/02/2019 | 16:14

Số lượt xem: 3134

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục được tổ chức ngày 22/02/2019 như sau:

- Tên tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục
 
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 50.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần
 
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư
 
Trong đó: Tổ chức trong nước: 01 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 01 nhà đầu tư
 
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 50.100 cổ phần
- Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu
- Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 50.100 cổ phần
- Tổng số cổ phần được mua: 50.000 cổ phần
 
- Giá đấu thành công cao nhất: 10.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10.100 đồng/cổ phần
 
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư
- Trong đó: Tổ chức trong nước: 01 nhà đầu tư; Cá nhân trong nước: 01 nhà đầu tư
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 50.000 cổ phần.
- Tổng doanh thu qua phiên đấu giá: 505.000.000 đồng

NXBGDVN