Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo Không tổ chức phiên thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Thứ Sáu, 26/08/2022 | 17:00

Số lượt xem: 261

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu sở hữu từ ngày 22/08/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/08/2022 như sau:

–           Số lượng quyền mua cổ phần thỏa thuận trực tiếp: 90.900 quyền mua cổ phần

–           Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia thỏa thuận trực tiếp: 0 nhà đầu tư.

–           Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký thỏa thuận trực tiếp: 0 quyền mua cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2022/QĐ-CKCT07 ngày 22/08/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, phiên thỏa thuận trực tiếp không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo không tổ chức phiên thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu vào ngày 29/08/2022.