Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo mời thầu

Thứ Tư, 01/11/2017 | 10:55

Số lượt xem: 6086

Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam tổ chức đấu thầu in sách giáo dục phục vụ năm học 2018 - 2019, kính mời các Nhà in trong toàn quốc có đủ năng lực và điều kiện tham gia đấu thầu.

NXBGDVN