Tin tức » Tin tức - Sự kiện

Tỉnh Đồng Tháp hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 31/03/2023 | 12:00

Số lượt xem: 497

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ kết quả lựa chọn SGK của các hội đồng lựa chọn SGK cấp Tiểu học trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023, ngày 30 tháng 3 năm 2023, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND-HC về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Quyết định này, lãnh đạo Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị công khai, tổ chức thực hiện danh mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học kể từ trong năm học 2023 - 2024, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học:

- Thông báo danh mục SGK được UBND Tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

- Sử dụng hiệu quả SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt trong quá trình dạy và học theo quy định của pháp luật.

- Công khai danh mục SGK được sử dụng giảng dạy tại đơn vị trong năm học 2022 - 2023.

- Tổng hợp các ý kiến đánh giá, kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt, báo cáo về Phòng GDĐT, Sở GDĐT.

Đồng thời, Sở GDĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng GDĐT tổng hợp ý kiến đánh giá, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK từ các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lí.

Chi tiết Quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đính kèm.

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

Cùng chuyên mục

HỘI THẢO TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 17:30

Ngày 26/5/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình GDPT 2018 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thứ Tư, 24/05/2023 | 17:00

Trong hai ngày 23-24/05/2023, Công đoàn NXBGDVN đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn NXBGDVN khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 11

Thứ Năm, 11/05/2023 | 15:00

Theo Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2023 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 của NXB Giáo dục Việt Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức phê duyệt.

Hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống in lậu sách giáo dục

Thứ Ba, 09/05/2023 | 09:00

Vừa qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã có văn bản gửi Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương về việc phối hợp trong công tác phòng chống in lậu sách giáo dục.