Tin tức » Tin tức - Sự kiện

Tỉnh Đồng Tháp hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 31/03/2023 | 12:00

Số lượt xem: 1338

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 276/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ kết quả lựa chọn SGK của các hội đồng lựa chọn SGK cấp Tiểu học trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023, ngày 30 tháng 3 năm 2023, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND-HC về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Quyết định này, lãnh đạo Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị công khai, tổ chức thực hiện danh mục sách giáo khoa sử dụng tại cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học kể từ trong năm học 2023 - 2024, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông có lớp tiểu học:

- Thông báo danh mục SGK được UBND Tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

- Sử dụng hiệu quả SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt trong quá trình dạy và học theo quy định của pháp luật.

- Công khai danh mục SGK được sử dụng giảng dạy tại đơn vị trong năm học 2022 - 2023.

- Tổng hợp các ý kiến đánh giá, kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND Tỉnh phê duyệt, báo cáo về Phòng GDĐT, Sở GDĐT.

Đồng thời, Sở GDĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng GDĐT tổng hợp ý kiến đánh giá, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK từ các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lí.

Chi tiết Quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đính kèm.

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

Cùng chuyên mục

BÍ QUYẾT ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ AI GIÚP TẠO SỰ KHÁC BIỆT VÀ HẤP DẪN CHO BÀI GIẢNG E-LEARNING

Thứ Bảy, 06/04/2024 | 14:25

Trong thời đại công nghệ số 4.0, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence) đã trở thành một phần thiết yếu đối với nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2024-2025

Thứ Sáu, 05/04/2024 | 16:00

Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản (lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11). Đồng thời xây dựng giá bán SGK các lớp 5, 9, 12 (xuất bản năm đầu tiên)