Giới thiệu » Đơn vị thành viên

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN NXBGDVN HOÀN THÀNH SỚM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Thứ Hai, 11/01/2010 | 11:17

(NXBGDVN) Ngày 7 tháng 01 năm 2010, Tổng Giám đốc NXBGDVN đã ký quyết định khen thưởng các đơn vị thành viên trong NXBGDVN hoàn thành sớm báo cáo tài chính năm 2010.

Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam trở thành đơn vị thành viên thứ 40 của NXBGDVN

Thứ Năm, 21/05/2009 | 10:43

(NXBGDVN) Được sự nhất trí của UBND tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ NXBGDVN; ngày 18/5/2009, tại TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, NXBGDVN đã tổ chức Lễ tiếp nhận Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam...

Lễ tiếp nhận Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Lào Cai trở thành đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục

Thứ Hai, 03/11/2008 | 22:46

(NXBGD) Trong những năm gần đây, một số Công ty Sách - TBTH địa phương tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả đã được tiếp nhận thành Đơn vị thành viên của NXBGD.