Media

Nhà văn Ma Văn Kháng: 'Văn chương là cái bí tàng giục giã tôi…'

Thứ Năm, 07/03/2024 | 17:33

Tác phẩm của Ma Văn Kháng có mặt ở tất cả các cấp học, ở nhiều lần thay đổi sách giáo khoa, thậm chí có những tác phẩm cùng được các bộ sách khác nhau chọn.