Tin tức

BÍ QUYẾT ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ AI GIÚP TẠO SỰ KHÁC BIỆT VÀ HẤP DẪN CHO BÀI GIẢNG E-LEARNING

Thứ Bảy, 06/04/2024 | 14:25

Trong thời đại công nghệ số 4.0, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence) đã trở thành một phần thiết yếu đối với nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2024-2025

Thứ Sáu, 05/04/2024 | 16:00

Năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản (lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11). Đồng thời xây dựng giá bán SGK các lớp 5, 9, 12 (xuất...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 08 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Cần Thơ

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:10

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 238/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 08 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:07

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 237/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 07 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Đà Nẵng

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:05

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 236/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 06 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Hà Nội

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:02

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 235/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05 - In SGD lớp 5, 9, 12 phục vụ năm học...

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04 - In SGD tái bản bổ sung phục vụ năm học 2024-2025 nhập kho Hà Nội

Thứ Ba, 02/04/2024 | 17:00

Ngày 02/04/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 234/QĐ-NXBGDVN ngày 01/04/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04 - In SGD tái bản bổ sung phục vụ năm...