Tin tức

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 13

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:10

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP.Cần Thơ

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 12

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:05

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 12 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP.Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 11

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 11 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 09

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:50

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 09 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 07

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:45

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 07 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6) VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI (08/6)

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:00

Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01- 08/6/2023) với chủ đề “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Sự kiện “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em”

Thứ Năm, 01/06/2023 | 06:30

Ngày 30/5/2023 đã diễn ra “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em” tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 10

Thứ Tư, 31/05/2023 | 16:10

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 10 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 08

Thứ Tư, 31/05/2023 | 16:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 08 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em

Thứ Ba, 30/05/2023 | 14:06

Ngày 30/5/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tham gia trưng bày với chủ đề “Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em” tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội do Tổng...

HỘI THẢO TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 17:30

Ngày 26/5/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình GDPT 2018 của bộ sách Kết nối tri thức với...

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC tham dự gói mua sắm hộp các tông đựng sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 17:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC tham dự gói mua sắm hộp các tông đựng sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 Gói 01 - cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:35

Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:33

Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:30

Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thứ Tư, 24/05/2023 | 17:00

Trong hai ngày 23-24/05/2023, Công đoàn NXBGDVN đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn NXBGDVN khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông báo thuê khoán công việc

Thứ Bảy, 13/05/2023 | 08:14

Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 11

Thứ Năm, 11/05/2023 | 15:00

Theo Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2023 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 của NXB Giáo dục Việt Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức phê duyệt.