Tin tức

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:35

Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:33

Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:30

Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2023-2028

Thứ Tư, 24/05/2023 | 17:00

Trong hai ngày 23-24/05/2023, Công đoàn NXBGDVN đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn NXBGDVN khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông báo thuê khoán công việc

Thứ Bảy, 13/05/2023 | 08:14

Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 11

Thứ Năm, 11/05/2023 | 15:00

Theo Quyết định 1302/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2023 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 của NXB Giáo dục Việt Nam đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức phê duyệt.

Hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống in lậu sách giáo dục

Thứ Ba, 09/05/2023 | 09:00

Vừa qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã có văn bản gửi Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương về việc phối hợp trong công tác phòng chống in lậu sách giáo dục.

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 10-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:15

Gói 10-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 09-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:10

Gói 09-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 08-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:05

Gói 08-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 07-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:00

Gói 07-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

SÁCH GIÁO KHOA TÁI BẢN ĐÃ SẴN SÀNG TẠI CÁC CỬA HÀNG

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 18:00

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã nỗ lực triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa tái bản của các lớp 1,2,3,6,7,10 theo chương trình GDPT 2018 và các lớp 5,9,12 theo chương trình...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa

Thứ Sáu, 28/04/2023 | 09:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa.

Phê duyệt kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 06

Thứ Năm, 27/04/2023 | 17:00

Phê duyệt kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 06- In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Làm rõ HSMNCC thực hiện gói mua sắm: Gói 01-Cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thứ Năm, 27/04/2023 | 15:00

Kính gửi các nhà cung cấp có nhu cầu tham dự gói mua sắm: Gói 01- Cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

NXB Giáo dục Việt Nam tập trung mọi nguồn lực để cung ứng SGK

Thứ Bảy, 22/04/2023 | 19:16

Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực in SGK để kịp thời phát hành đến các địa phương trước năm học mới.